Τεχνική Εrgon

Home / Τεχνική Εrgon
ERGON- τεχνική - Κέντρο Φυσικοθεραπείας και αποκατάστασης Αγρίνιο
ERGON- τεχνική - Κέντρο Φυσικοθεραπείας και αποκατάστασης Αγρίνιο
ERGON- τεχνική - Κέντρο Φυσικοθεραπείας και αποκατάστασης Αγρίνιο
ERGON- τεχνική - Κέντρο Φυσικοθεραπείας και αποκατάστασης Αγρίνιο
ERGON- τεχνική - Κέντρο Φυσικοθεραπείας και αποκατάστασης Αγρίνιο
ERGON- τεχνική - Κέντρο Φυσικοθεραπείας και αποκατάστασης Αγρίνιο

H ΕRGON TECHNIQUE®είναι μία καινοτόμα θεραπευτική προσέγγιση που συνδυάζει στατικούς και δυναμικούς χειρισμούς των μαλακών μορίων του σώματος με ειδικό κλινικό εξοπλισμό με στόχο την θεραπεία των παθολογικών καταστάσεων του.

Oι τεχνικές αυτές εφαρμόζονται σε ειδικά σημεία βραχύνσεων και προσκολλήσεων που όταν απελευθερωθούν βελτιωθούν την λειτουργικότητα της περιοχής σε λίγες συνεδρίες.

Η θεραπευτική επίδραση της ΕRGON TECHNIQUE® παραμένει για αρκετές μέρες και όταν συνδυαστεί με άλλες θεραπευτικές τεχνικές (τεχνικές διάτασης και λειτουργικής σταθεροποίησης) εγκαθίσταται ως μόνιμη.

Η συγκεκριμένη τεχνική δίνει την δυνατότητα στους πιστοποιημένους ERGON-θεραπευτές

α) να αξιολογούν με ακρίβεια μυοπεριτονιακές περιοχές έντονης ευαισθησίας
και β) να αποκαθιστούν την εμβιομηχανική λειτουργία των αρθρώσεων μέσω λύσης των συμφύσεων, επανάκτησης φυσιολογικής κύλισης των περιτονιών και μείωσης του μυϊκού σπασμού και πόνου.

Είναι μία τεχνική που βασίζεται σε ερευνητικά δεδομένα ετών και επιβεβαιώνεται από την κλινική πρακτική εξειδικευμένων φυσικοθεραπευτών.

Μέσω της τεχνικής μαλακών μορίων ΕRGON TECHNIQUE® ο θεραπευτής μπορεί αποτελεσματικά

  • να αξιολογήσει πιθανές περιτονιακές δυσλειτουργίες
  • να προσεγγίσει θεραπευτικά περιοχές δυσπρόσιτες για τα ανθρώπινα δάκτυλα
  • να επέμβει δυναμικά σε σκληρούς ιστούς
  • να αποκαταστήσει το εύρος τροχιάς των αρθρώσεων σε ελάχιστες θεραπευτικές συνεδρίες
  • να προκαλέσει ελεγχόμενο και στοχευμένο επανατραυματισμό σε περιπτώσεις λανθασμένης επούλωσης (τενοντώσεις-κακώσεις υπέρχρησης)
  • να επιταχύνει την ιστική επούλωση μέσω ενεργοποίησης των ινοβλαστών
  • να θεραπεύσει αποτελεσματικά την πλειοψηφία των μυοσκελετικών και αθλητικών κακώσεων και παθολογιών
  • να εφαρμόσει λειτουργικές τεχνικές αποκατάστασης
  • να εφαρμόσει συνδυαστικές τεχνικές (ΕRGON TECHNIQUE® και κινησιοθεραπεία)