Medical flossing

Home / Medical flossing

Medical flossing

medical flossing στο κέντρο φυσικοθεραπείας Βέλλιος 

Η μέθοδος flossing αποτελεί μια ανερχόμενη θεραπευτική παρέμβαση η οποία ξεκίνησε από τις ΗΠΑ και επεκτάθηκε στην Ευρώπη από τον εκπαιδευτικό φορέα Medical Flossing που εδρεύει στη Γερμανία το 2014. Ο φορέας Medical Flossing ήταν αυτός που ανέπτυξε ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ανέπτυξε πρωτόκολλα και έδωσε μία θεραπευτική διάσταση στη μέθοδο απευθυνόμενος σε ιατρούς αποκατάστασης (ορθοπαιδικούς, αθλητίατρους και ιατρούς φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης) και φυσικοθεραπευτές.. Έχοντας εκπαιδεύσει πάνω από 2000 θεραπευτές, διαθέτει πλέον δίκτυο στις περισσότερες ευρωπαικές χώρες και θεωρείται ως ο πιο αξιόπιστος και ευρέως αποδεκτός φορέας πιστοποίησης στη μέθοδο flossing.

Η μέθοδος βασίζεται στη χρήση ελαστικού ιμάντα (flossband) o οποίος περιδένεται στα διάφορα υπό θεραπεία σημεία του σώματος. Συνδυάζεται άριστα με κατάλληλο ασκησιολόγιο και ενσωματώνεται με πλήθος χειρισμών και άλλων θεραπευτικών τεχνικών με σκοπό την πρόκληση ισχαιμίας και απελευθέρωσης της περιτονίας μέσω της εφαρμοζόμενης πίεσης και κίνησης σε λειτουργικά πρότυπα.

  • Γεώργιος Βέλλιος-Κέντρο Φυσικοθεραπείας και αποκατάστασης Αγρίνιο
  • Γεώργιος Βέλλιος-Κέντρο Φυσικοθεραπείας και αποκατάστασης Αγρίνιο
  • Γεώργιος Βέλλιος-Κέντρο Φυσικοθεραπείας και αποκατάστασης Αγρίνιο